Eerste stappen

Instelling

Werking en status van de nieuwe generatie maveo box (herkenbaar aan een multi-color LED) met verschillende kleuren.

LED-scherm

onstante groene LED

1. de maveo box opstarten of afsluiten.

2e update is geladen en geïnstalleerd.

3. reset wordt uitgevoerd.

Blauwe pulsatie (hartslag)

maveo box is klaar voor gebruik en verbonden met WLAN.

Rode pulsatie (hartslag)

maveo box is klaar voor gebruik, maar niet verbonden met WLAN.

Constante blauwe gloed

maveo box is in  Bluetooth®-verbinding modus. In deze modus moet de maveo box alleen met de smartphone gekoppeld worden als u de maveo box met het thuisnetwerk wilt verbinden.

Rood knipperend

Fout - Opnieuw opstarten is vereist.

Blauwe en rode gloed Soft Flash om een maveo box te herstellen.

Reset knop

Kort indrukken

herstart

>5 seconden ingedrukt houden

reset: maveo box wordt teruggezet naar fabrieksinstellingen.

Connect-knop

Kort indrukken

bevestig de instelling. U zult gevraagd worden dit op de juiste plaats in de maveo app te doen.

>3 seconden ingedrukt houden

Bluetooth-connectie modus is geactiveerd.

Werking en status van de eerste generatie maveo box (alleen herkenbaar aan een rode LED)

LED-scherm

Constant brandende LED

1. de maveo box opstarten of afsluiten.

2e update is geladen en geïnstalleerd.

Pulserende LED (hartslag)

maveo box is klaar voor gebruik en verbonden met WLAN.

Pulserend & Flash LED.

maveo box is klaar voor gebruik, maar niet verbonden met WLAN.

Herhaling van puls en dubbele flits.

maveo box is in Bluetooth- connectie modus.

Snel knipperen

fout

Reset knop

Kort indrukken

shutdown

>5 seconden ingedrukt houden

reset: maveo box wordt teruggezet naar fabrieksinstellingen.

Connect-smaak

Korte pers

bevestig de instelling.

>3 seconden ingedrukt houden

Bluetooth- connectie modus is geactiveerd.

Natuurlijk kan je dat! Om een tweede smartphone met uw maveo box te verbinden, download eerst de maveo app en installeer deze op het tweede toestel.

Verbind nu uw smartphone met het Wi-Fi netwerk waar uw maveo box zich bevindt.

Open nu de maveo app en ga naar "Instellen maveo box". Nadat u het privacy beleid heeft geaccepteerd, tikt u op de knop "Mijn maveo box is al aangesloten".

Onder het punt "maveo boxen in het WLAN", vindt u uw reeds ingeleerde maveo box. Selecteer het en druk op de gele Verbinden knop op de achterkant van de maveo box wanneer daarom wordt gevraagd. Nu is uw tweede smartphone aangesloten.

Voordat je de maveo box instelt:
Hiervoor heb je een extra USB-naar-LAN-adapter nodig. Je kunt deze kopen bij online retailers of elektronicawinkels.

Steek hem in de vrije USB-poort van de maveo box.
Bovendien heb je een voldoende lange Ethernetkabel nodig. Sluit het aan op een vrije LAN-poort van de router en verbind het met de USB-naar-LAN-adapter.

Als u nu een maveo box in de maveo app wilt toevoegen, zal deze worden weergegeven als reeds aangesloten. Het enige wat u hoeft te doen is nogmaals op de Verbinden knop van de maveo box te drukken. Nu is de maveo box permanent gekoppeld in uw netwerk.

Als je de maveo box al hebt ingesteld:
Installeer gewoon de ethernetkabel, je hoeft niets meer te veranderen of toe te voegen. De verbinding wordt automatisch overgeschakeld op Ethernet.

Wanneer u de maveo box installeert, zorg er dan voor dat uw smartphone verbonden is met het doelnetwerk waar u de maveo box wilt integreren. Probeer opnieuw op de Verbinden-knop te drukken en start opnieuw op zodra je smartphone zich op het juiste Wi-Fi-netwerk bevindt.

Goed om te weten: Als dit probleem zich voordoet, komen sommige signalen niet door uw netwerk van de maveo box naar uw smartphone. Controleer de instellingen van uw router. Zorg ervoor dat UPNP is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat uw smartphone, de maveo app en de maveo box alle updates gedownload en geïnstalleerd hebben. Als u vragen hebt, raadpleeg dan onze FAQ's voor router- en netwerkvereisten. 

 

Daar kunnen een aantal redenen voor zijn. Ze hangen af van wat u probeert op te zetten:

Controleer of het toestel correct is ingesteld en of u binnen bereik bent. Controleer voor WLAN-apparaten of de router- en netwerkinstellingen juist zijn.

In geval van twijfel, herstart de setup wizard of herstart de maveo app of de maveo box.

Wanneer u de maveo box instelt, zorg er dan voor dat uw smartphone en de maveo box zich op hetzelfde netwerk bevinden.

Ga naar het startscherm van de maveo app en tik op de + in de rechterbovenhoek. U wordt nu naar een wizard geleid voor het toevoegen van een garagedeuraandrijving van Marantec.

Zorg ervoor dat u de maveo Stick niet plaatst voordat u de aandrijving van de stroomtoevoer hebt losgekoppeld. U wordt hiervan door de app tijdig over geïnformeerd. Na het plaatsen van de stick kunt u de stekker weer in het stopcontact steken.  Druk dan nog op het gele knopje op de stick en u hebt 30 seconden de tijd om te zoeken naar Bluetooth-apparaten in uw maveo app.  Na het toevoegen kunt u de maveo Stick vrijelijk hernoemen, bijvoorbeeld "Garagedeur".

Als u de firmware van uw maveo Stick wilt updaten naar versie 52.1.10 zodat u met uw smartphone ook het licht van uw aandrijving kunt bedienen, moet u de onderstaande stappen uitvoeren: Na de update wordt u gevraagd om de aandrijving  één keer van het stroomnet los te koppelen Houd de maveo Stick deze keer aangesloten. Daarna moet u de stekker weer in het stopcontact steken en gewoon wachten tot het aftellen van de aandrijving is afgesloten.

Zie de FAQ "Compatibiliteit" onder "maveo-systeem" om te weten te komen welke aandrijvingen compatibel zijn met maveo Sticks.

Werking en status van de LED maveo-stick

LED-scherm

Geen signaal Verbonden, alles veilig.

Korte flits

Fout modus whitelist - Een maveo stick met dit knipper gedrag was eerder verbonden met een maveo box, deze verbinding is nu verbroken. De maveo stick zal automatisch zoeken naar de eerder aangesloten maveo boxen om er opnieuw verbinding mee te maken.

Dubbele Flits

Foutmodus  lege whitelist - Een maveo stick met dit knippergedrag is nooit op een maveo box aangesloten geweest, of de maveo stick is gereset. Als u wilt dat deze maveo stick uw poort bedient, moet u hem eerst aansluiten op de maveo box.

Snel knipperen Verbonden maar niet gekoppeld. (Fout) - Voer een reset uit en voeg de maveo stick opnieuw toe aan uw maveo box in de maveo app.

Connectie knop

Kort indrukken

Start de Bluetooth® connectie modus of onderbreken van een bestaande Bluetooth®verbinding.

>5 seconden ingedrukt houden

Wissen van de whitelist / reset.

Verbinding met maveo box niet meer mogelijk na reset.

Dit zal alle eerder opgeslagen verbindingen van de maveo stick wissen.

Doe dit alleen in geval van een fout of volgens de instructies van onze supportafdeling.

 

Wat is een witte lijst?

Een whitelist, ook wel uitzonderingenlijst genoemd, is een instrument dat in de informatietechnologie wordt gebruikt om - in tegenstelling tot een blacklist - componenten te groeperen die volgens de opstellers van de lijst betrouwbaar zijn. Deze procedure zorgt ervoor dat uw maveo sticks alleen verbinding kunnen maken met maveo boxen die u eerder in gebruik heeft genomen en dat er geen verbindingen van derden mogelijk zijn.

Ga naar het broodjesmenu op het beginscherm en dan naar "Mijn account". Hier kunt u een maveo cloud account aanmaken. U moet een e-mailadres gebruiken waartoe u toegang hebt om de verificatiecode te bevestigen. Vanaf nu kunt u de poorten ook van op de weg bedienen.

Tijdens het gebruik

Maak je geen zorgen.
Er zijn twee manieren om uw nieuwe smartphone op een veilige manier opnieuw aan te sluiten op maveo.

1. Je hebt een maveo account: Download gewoon de "Smart met maveo" app op uw nieuwe smartphone. Verander voor de zekerheid het wachtwoord van je maveo account. Hoe u dat doet, leest u hier "Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat kan ik doen? Log dan in met uw nieuwe inloggegevens. Nu kunt u al uw opgeslagen inhoud op uw smartphone weer terugvinden.

2. Je hebt geen maveo account: Zonder een maveo account, moet u eerst lokaal opnieuw verbinding maken met uw maveo box. Ga hiervoor precies zo te werk als bij de eerste installatie. Het enige verschil is dat u het wachtwoord voor uw Wi-Fi-netwerk niet opnieuw hoeft in te voeren.
In het artikel over de eerste installatie hebben wij beschreven hoe u te werk moet gaan bij de eerste installatie.

Nog één ding: Voor uw veiligheid moet u uw smartphone beveiligen tegen ongeoorloofde toegang met een slot, zoals een cijfercode of gezichtsherkenning. Als uw smartphone niet was beveiligd met een slot, reset uw maveo box dan voor de zekerheid. U kunt de procedure vinden in het artikel "Ik wil maveo niet langer gebruiken of verkopen. Hoe reset ik de apparaten?"

Als je je maveo box opnieuw wilt opstarten, kun je dit doen via de maveo app of handmatig.

1) Om dit te doen, ga naar de maveo app → Instellingen → Box → Opnieuw opstarten

2) Neem een sim-tool of paperclip en druk kort op de resetknop op de achterkant van uw maveo Box. LET OP! Niet langer dan 3 seconden indrukken, anders treedt een reset in werking.

Het is makkelijk. Om dit te doen, ga naar de maveo app en dan naar Instellingen. Onder uw maveo box, vindt u het overeenkomstige menu voor het afsluiten van de maveo box. Pas dan moet u de stroomverbinding verbreken.

Indien u niet over deze mogelijkheid beschikt, kunt u gewoon de stroomtoevoer uitschakelen, uitschakelen is in dit geval niet nodig.

Heel eenvoudig, maar de een na de ander. Het bijwerken van de firmware van maveo, bijvoorbeeld maveo box of maveo sensor h+t, is afhankelijk van het apparaat. Uw maveo app zal u informeren over een update voor één van de componenten.

Op je doelscherm vind je links boven de afbeelding waarschuwing  wanneer er een update beschikbaar is. U wordt door de update in de maveo app geleid. Wij raden u ten zeerste aan alle beschikbare updates te installeren.

Tijdens de update de smartphone en de maveo app moeten open blijven. Controleer voor het bijwerken of het bij te werken apparaat beschikbaar is (bijv. of de maveo stick in het station zit).

We vragen u om een moment geduld. U kunt de poort niet via de maveo app bedienen tijdens de update, ook de automatiseringen van de maveo box worden opgeschort totdat de update is voltooid.

Een update van de maveo app staat hier los van. Wij raden u aan om automatische app-updates altijd toe te staan in de instellingen van uw smartphone. Zo bent u altijd op de hoogte.

Na een update In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat u uitgelogd wordt van de maveo app. Log weer in met uw maveo Cloud account. Uw scenarios en instellingen zullen er nog steeds zijn.

Nee, Bluetooth® hoeft niet ingeschakeld te zijn op uw smartphone om maveo te kunnen bedienen. De maveo app communiceert met de maveo box via Wi-Fi.
U heeft alleen een Bluetooth® verbinding op uw smartphone nodig voor de eerste opstart, om de Wi-Fi verbinding tussen de maveo box en uw router tot stand te brengen.

Ga naar het kopje "Wachtwoord vergeten" onder de invoervelden van je maveo Cloud gegevens. Volg daar de instructies om een nieuw wachtwoord aan te maken. 

Je hebt een keuze. maveo biedt tal van mogelijkheden voor het gebruik van uw verlichting:

Vanaf de maveo Stick versie 52.1.10 kunt u het licht van de aandrijving in- of uitschakelen door op de kleine lamp boven uw deurweergave op het startscherm te tikken.

U kunt de verlichting van uw slimme apparaten, bijvoorbeeld uw Philips Hue-lampjes, bedienen op het scherm van het slimme apparaat. Door middel van van scenario's kunt u ze ook automatisch aansturen.


Hoe stel ik het maveosysteem in?

Voor de installatie hebt u een smartphone, een Wi-Fi-thuisnetwerk, een maveo box en een maveo stick nodig. Zorg ervoor dat de maveo box in de buurt van het station is geïnstalleerd, omdat het een Bluetooth® verbinding met het station tot stand moet brengen. Als u geen Wi-Fi-ontvangst hebt in uw garage, kunt u deze versterken met repeaters, of u kunt een netwerkkabel in uw garage leggen en deze met een USB-LAN-adapter aansluiten op uw maveo box.

Hier ziet u een stap-voor-stap handleiding:

1. De maveo box mag niet meer dan 1,4 meter van een stopcontact verwijderd worden geïnstalleerd.

2. Monteer eerst de muurbeugel. Hiervoor hebt u een 6 mm boor nodig, de bijgeleverde pluggen en schroeven en de muurbeugel.

I: Gebruik de twee pluggen voor de muurbeugel.
II: Lijn de uitsparingen van de muurbeugel uit met de pluggen.
III: Bevestig de muurbeugel met de schroeven.

3. Koppel de stroomtoevoer van uw deurautomaat los. Plug de maveo stick in. Sluit de deurautomaat weer aan op de stroomvoorziening. 

4. Steek nu het USB-C uiteinde van de meegeleverde kabel in de maveo box.

5. Steek het andere uiteinde in de achterkant van de voeding.

6. Eerst nadat u beide uiteinden hebt aangesloten, steekt u de stekker van de voeding in het stopcontact.

Opmerking: Inhoud wordt van Youtube geladen wanneer de video wordt gestart.

Attentie!

Nadat de stekker in het stopcontact van de maveo box is gestoken, zal de box gedurende korte tijd kleuren knipperen. Daarna zal de maveo box gedurende ongeveer 1 minuut constant groen branden, dit is het teken dat de maveo box aan het opstarten is (boot proces). Gedurende deze tijd kunt u niet doorgaan met de installatie, u moet wachten tot het rood begint te pulseren. Dit is het teken dat de procedure is opgestart en nu offline is. De maveo box is (nog) niet verbonden met het internet.
De maveo box is nu klaar om verbinding te maken met de maveo app, ga verder met stap 6.

 

Info voor gebruikers van de eerste maveo box generatie:

Tot nu toe zijn er twee modellen van de maveo box, je moet de NG (Next Generation) met RGB LED hebben. In de eerste versie van de maveo box, was de LED uitsluitend in een rode kleur. Het opstarten werd hier weergegeven door een constante rode gloed. Opstarten, maar offline, werd weergegeven door een afwisseling van knipperen en pulseren in rood.

7. Download de Smart met maveo app uit de App Store of Google Play op uw smartphone.

8. Zodra de app is gedownload, opent u deze.

9. Volg het setup proces in de maveo app en verbind de maveo box met je draadloze router of de alternatieven zoals hierboven beschreven.

De volgende stappen om maveo te starten:

 • Verbind de smartphone via Bluetooth® met de maveo box.
 • Om dit te doen, ga naar de maveo app en klik op de (+) in de rechterbovenhoek van het scherm. Bevestig de machtigingen voor de smartphone zodat de maveo app Bluetooth® kan gebruiken en naar apparaten in het netwerk kan zoeken. Druk op de gele connectie knop op de maveo box voor minstens 3 seconden. De LED van de maveo box zal nu constant blauw oplichten. Een nieuw maveo hoofdstuk wordt dan in de app getoond, een bluetooth® symbool verschijnt met maveo box op de smartphone.
 • Selecteer uw thuisnetwerk, of het netwerk van uw repeater. De signaalsterkte moet ten minste 50% zijn.
 • Nu hoeft u alleen nog het WLAN-wachtwoord in te voeren. Wacht even tot de maveo box verbinding heeft gemaakt met uw netwerk. 
 • Ter bevestiging wordt u in de maveo app gevraagd nogmaals op de gele knop te drukken, maar deze keer slechts kort. Met deze stap controleert de maveo box of u het recht heeft om toegang te krijgen tot het maveo systeem. 


10. Plaats de maveo box op de muurbevestiging totdat deze vastklikt.

11. Draai de maveo box met de klok mee op de houder.

Hoe kan ik de maveo box instellen met LTE stick?

Instructies voor het alternatieve gebruik van maveo indien u geen WLAN ontvangst heeft in uw garage.

Vereisten voor uw garage:

Bericht: Controleer voor de installatie of de LTE-ontvangst op de plaats van de maveo box voldoende is. Ga hiervoor naar de plaats waar de maveo box zal worden gebruikt (bijvoorbeeld in je garage wanneer deze gesloten is) en controleer of je LTE/4G ontvangst heeft met je smartphone. Wij bevelen een signaalsterkte van ten minste 50 % aan.

 

Je hebt dit nodig:

 • Een 4g wifi stick met een USB-A aansluiting.
 • Een prepaid SIM-kaart met voldoende datavolume 
 • Contract voor LTE/4G ontvangst.
 • Wi-Fi-router en internetverbinding eenmaal voor standaard.
   

Instructies

 

Start uw maveo box op in een lokaal netwerk. Je kunt uw WLAN thuis of LAN (met een USB LAN-adapter) gebruiken. Als er ter plaatse geen WLAN of LAN beschikbaar zijn, kun je met een tweede smartphone een mobiele hotspot activeren om de maveo box in te stellen. Zorg ervoor dat de smartphone die gebruikt wordt om de maveo box in te stellen dan verbonden is met de hotspot van het tweede toestel.

Bij de eerste installatie: Update de maveo box zodat hij up to date is. Als er na de eerste installatie niet om de update wordt gevraagd, moet je de update handmatig uitvoeren. Hier kun je vinden hoe je een update kunt uitvoeren: Hoe werkt het updaten van de firmware van mijn toestellen?

Verbind je maveo box met de maveo cloud. Om dit te doen, ga naar de instellingen van de maveo box en vink het vakje "Externe verbinding inschakelen" aan.

 • Controleer of de maveo box met succes verbinding heeft gemaakt met de maveo Cloud door de Wi-Fi verbinding op je smartphone uit te schakelen en te proberen de poort te bedienen.
 • Ontkoppel de stroomvoorziening van de maveo box.
 • Om de Simkaart in de LTE-stick te kunnen gebruiken, moet je eerst de SIM-vergrendeling opheffen. Je kunt hiervoor je iPhone, iPad of Android-smartphone gebruiken.
 • Plaats de Simkaart voor de LTE/4G wifistick in je smartphone.

Let op: De procedure is afhankelijk van de fabrikant en de android versie!

Hier is hoe je dat doet op Android:

 1. Open de instellingen van je smartphone.
 2. Selecteer de menuoptie "Beveiliging".
 3. Zoek naar het item "SIM lock instellen" of "SIM PIN opties" Selecteer dit.
 4. In het volgende menu kun je het verzoek  PIN-code deactiveren of de PIN-code wijzigen. Om het verzoek om PIN te deactiveren, verwijder je gewoon het vinkje.

Hier is hoe je het bij Apple doet:

 1. Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk > SIM PIN. Als je een iPad hebt, ga je naar Instellingen > Mobiele gegevens > SIM PIN.
 2. Zet je SIM PIN aan of uit.
 3. Voer nu je SIM PIN in wanneer daarom wordt gevraagd.
 4. Tik op "Gereed".
 5. Plaats de SIM kaart in de LTE stick zonder PIN.
 6. Steek de LTE stick in de USB poort van de uitgeschakelde maveo box.
 7. Plaats de maveo box en steek de stekker in het stopcontact.
 8. Wacht tot de maveo box opgestart is en de rode LED constant pulseert.

De LTE-stick maakt nu automatisch verbinding met het mobiele netwerk. De LED van de LTE-stick brandt constant blauw zodra met succes een LTE-verbinding tot stand is gebracht. Als dat niet het geval is, wacht dan even. Het kan helpen om de positie van de maveo box te veranderen totdat de LED op de LTE stick constant blauw brandt.

De maveo box is nu online en kan via de maveo app worden bediend. Let op: Je moet ingelogd zijn in de maveo Cloud binnen de maveo app.

 

Lijst van compatibele wifisticks (vanaf februari 2020):

 • HUAWEI E3372
 • Telekom Speedstick LTE V