maveo sensor h+t

Naast de maveo box heeft u ook een maveo sensor h+t nodig.  Dit  meet de luchtvochtigheid in de buurt van de maveo box.  Bovendien moet in uw aandrijving de zogenaamde "tussenpositie OPEN"  worden geprogrammeerd. Deze positie wordt tijdens de ventilatie bereikt zodra de luchtvochtigheid de grenswaarde overschrijdt.  Uw Marantec-specialist kan de gewenste tussenpositie voor u instellen.

Stel je tussenpositie OPEN:  Hoe u dit doet, vindt u in de montagehandleiding van uw aandrijving onder "Speciale functies → Basisfuncties → Tussenpositie OPEN".

Er zijn twee manieren om de maveo sensor h+t toe te voegen:

  1. Plaats de uitgepakte sensor op de maveo Box terwijl u de maveo app opent. Er verschijnt een wizard om u te helpen bij het instellen van de sensor. Als de app zegt dat de installatie succesvol was, kunt u de sensor uit de maveo Box verwijderen en hem ongeveer een meter naast de maveo Box plaatsen. De sensor geeft nu een snel knipperend signaal om aan te geven dat er een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht. Nadat dit lampje uitgaat, kunt u de sensor op de bestemming bevestigen. Als het configuratiemenu nog steeds wordt weergegeven sluit u het nu af.
     
  2. Ga naar het venster "slimme apperaten"van de maveo app en druk op de + in de linkerbovenhoek. Dezelfde wizard verschijnt als in stap 1. Plaats de sensor op de Box.

 

Het kan enkele minuten duren voordat uw maveosysteem alle gegevens heeft bijgewerkt. Als u na meer dan een uur nog steeds geen gegevens ontvangt, wist u de sensor en stelt u deze opnieuw in.  U kunt controleren of u gegevens kunt ontvangen door de waterdruppel en de thermometer op het Home-scherm boven de weergave van de deuren te bekijken. Of ga naar het scherm van de slimme apparaten en tik op de maveo Sensor.  Hier vindt u de gemeten waarden ook in de vorm van een tabel.

maveo sensor h+t LED

Eenmalig knipperen, gevolgd door een langere pauze

Status: Bedrijfsmodus

Dubbel knipperen

Status: Geen Bluetooth®-verbinding

Onafgebroken aan gevolgd door knipperen Bluetooth® verbindingsopbouw

Ja. In de app Smart with maveo laat u al uw slimme apparaten weergeven en kiest u het apparaat dat u nodig hebt. Daar wordt de huidige batterijstatus van het apparaat weergegeven. 
Dit is te vinden in het Sandwich Menu via "Instellingen" → "Apparaatverbindingen".

Ga naar de aangesloten apparaten in de maveo app. Klik op het pooldown menu en scroll naar aangesloten apparaten. Hier kunt u de apparaten verwijderen.

Ja. In de app Smart with maveo worden al je slimme apparaten weergegeven en kies je het apparaat dat je nodig hebt. Hier kan je de naam van het apparaat wijzigen. 

De naam van je deur wijzigen: Druk op de "i" naast de naam van de deur en ga naar "Naam wijzigen".

Verander de naam van je maveo box: Ga naar het startscherm en veeg naar links.  Hier zie je een lijst van je maveo Box.  Om de naam te wijzigen, tik je op de drie stippen naast de maveo Box.  U kunt deze drie punten alleen zien als u verbonden bent met uw smartphone in hetzelfde WLAN-netwerk of met de maveo Cloud.  

Als u geen verbinding met de sensor kunt maken, controleer dan of de sensor constant knippert. Als dat niet het geval is, staat de sensor niet in contact met de stroombron.
Kijk eens naar de stroomvoorziening. Zorg ervoor dat de batterij in contact is met de metalen veren. Leg zo nodig een plat voorwerp onder de kap. Dan kun je het opnieuw proberen.

Na het plaatsen van de sensor op de maveo box, moet u de maveo sensor in de maveo app instellen. Op dit punt communiceert de maveo box met de maveo sensor h+t via de NFC interface. Een wizard leidt u door het installatieproces.

Zodra de setup in de maveo app voltooid is, kunt u de maveo sensor h+t weer verwijderen. De Bluetooth®-verbinding is dan permanent tot stand gebracht. Tijdens deze verbindingsopbouw knippert de LED van de maveo-sensor h+t snel. De verbinding is constant en permanent als de LED weer dooft. Nu kunt u de maveo-sensor op de aangegeven plaats plaatsen.

Eerst moet u de maveo app sluiten en opnieuw starten. De exacte methode is afhankelijk van uw smartphone. Probeer dan opnieuw een verbinding te maken. Als de poging opnieuw mislukt, herstart dan de maveo Box. U kunt dit ook doen via de app. Probeer dan opnieuw het apparaat toe te voegen.

Als u het apparaat nog steeds niet kunt toevoegen, controleer dan zelf de aansluitmogelijkheden, de netwerkstatus, de stroomvoorziening (batterijen, enz. ) op het apparaat of raadpleeg de ondersteuningspagina's van de fabrikant van het apparaat.